The Silence Of The LaMs

Temat: Jak rozwiązać problem z US i ZUS, proszę życzliwych o pomoc
http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31461,133442.html "Przedsiębiorca od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, o ile nie będą zachodziły okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczeń." http://www.pk.edu.pl/kariery/poradniki/firma/6.6.html "Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia" http://www.zus.pl/ubezpie/ube007.htm W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej powinieneś zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - właściwej ze względu na adres Twojej siedziby - w celu sporządzenia i przekazania do Zakładu odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych http://www.is.gdansk.pl/i3.php nadal jesteś taki pewny?
Źródło: topranking.pl/1246/jak,rozwiazac,problem,z,us,i,zus,prosze.phpTemat: Wierzyciele Łotwy czekają na obiecane cięcia bu...
mundurowi mają emerytury rządowe, a nie z ZUS-u emerytury naliczają i wypłacają z budżetu państwa: dla policjantów - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji /Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 - dyrektor ... Biuro Emerytalne Służby Więziennej /Warszawa, Rakowiecka 37a, dyrektor - płk mgr inż. Jacek Włodarski - mundurowy?/ dla żołnierzy - Wojskowe Biura Emerytalne; ...............Warszawa, ul. Złota 5 ...............Białystok, ul. Kawaleryjska 70 bl. 5 ...............Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a ...............Gdańsk, ul. Do Studzienki 47 ...............Katowice, ul. Francuska 30 ...............Kielce, ul. Paderewskiego 24 ...............Kraków, ul. Rakowicka 22 ...............Lublin, ul. Spadochroniarzy 5a ...............Łódź, ul. Legionów 83 ...............Olsztyn, al. Warszawska 96, ...............Poznań, Marcelińska 15a ...............Rzeszów, ul. Konopnickiej 5 ...............Szczecin, ul. Bartosza Głowackiego 5 ...............Wrocław, ul. Mieszczańska 7 ...............Zielona Góra, ul. Strumykowa 13 ile mamy tej administracji emerytalno rentowej ... rent na zlecenie MON, MSWiA o MS nie może prowadzić ZUS /odpłatnie/, po co nam dodatkowe potężne aparaty emerytalno-rentowe, pomieszczenia, systemy informatyczne /czy nie taniej panowie ministrowie puścić to w outsourcing...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,101236121,101236121,Wierzyciele_Lotwy_czekaja_na_obiecane_ciecia_bu_.html


Temat: Wierzyciele Łotwy czekają na obiecane cięcia bu...
emerytury mundurowe są budżetu a nie z ZUS-u emerytury naliczają i wypłacają z budżetu państwa: dla policjantów - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji /Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 - dyrektor ... Biuro Emerytalne Służby Więziennej /Warszawa, Rakowiecka 37a, dyrektor - płk mgr inż. Jacek Włodarski - mundurowy?/ dla żołnierzy - Wojskowe Biura Emerytalne; ...............Warszawa, ul. Złota 5 ...............Białystok, ul. Kawaleryjska 70 bl. 5 ...............Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a ...............Gdańsk, ul. Do Studzienki 47 ...............Katowice, ul. Francuska 30 ...............Kielce, ul. Paderewskiego 24 ...............Kraków, ul. Rakowicka 22 ...............Lublin, ul. Spadochroniarzy 5a ...............Łódź, ul. Legionów 83 ...............Olsztyn, al. Warszawska 96, ...............Poznań, Marcelińska 15a ...............Rzeszów, ul. Konopnickiej 5 ...............Szczecin, ul. Bartosza Głowackiego 5 ...............Wrocław, ul. Mieszczańska 7 ...............Zielona Góra, ul. Strumykowa 13 ile mamy tej administracji emerytalno rentowej ... rent na zlecenie MON, MSWiA o MS nie może prowadzić ZUS /odpłatnie/, po co nam dodatkowe potężne aparaty emerytalno-rentowe, pomieszczenia, systemy informatyczne /czy nie taniej panowie ministrowie puścić to w outsourcing...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,101236121,101236121,Wierzyciele_Lotwy_czekaja_na_obiecane_ciecia_bu_.html