The Silence Of The LaMs

Temat: US - podanie o nie pobieranie zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2001r. w związku z niewykorzystaną ulgą wg Zeznania podatkowego PIT-37 złożonego w tut. US w dniu DD.MM.RRRR. Ulga pozostała do odliczenia od podatku w ... gospodarczej. Wniosek uzasadniam tym, iż pobierane zaliczki w ciągu roku podatkowego będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za ten rok. [załaczniki]" troche przerabiasz bo chodzi o działke a nie...
Źródło: topranking.pl/1559/us,podanie,o,nie,pobieranie,zaliczki.phpTemat: Czy muszę zgłosić dotychczasowemu pracodawcy?
Jeśli podpisałeś w zakładzie oświadczenie o zmniejszaniu zaliczki na podatek o 1/12 ulgi podatkowej miesięcznie, to musisz powiadomić zakład o podjęciu działalności. Oświadczenie brzmi: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3, 4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 5) określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, o którym wyżej mowa, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej. w punkcie 3) oświadczasz że nie prowadzisz działalności. Więc podstawą jest Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,26,18584912,18584912,Czy_musze_zglosic_dotychczasowemu_pracodawcy_.html


Temat: Ja na przykład nie wiedziałam... a Wy?
Trochę mnie przeraziłaś, poszperałam trochę i nie jest to do końca prawda. Takie oświadczenie trzeba złożyć jeżeli chcesz żeby rozliczył cię pracodawca. Tu cytat z podatki.pl: Z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się zarówno samodzielnie (PIT-36, PIT-37), jak i za pośrednictwem zakładu pracy (PIT-40) albo organu rentowego (PIT-40A). Warunkiem uwzględnienia ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika – w terminie do 10 stycznia 2008 r. – oświadczenia, w którym stwierdzi on, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi (określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie oraz wskaże kwotę przysługującego odliczenia.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,39984,74056854,74056854,Ja_na_przyklad_nie_wiedzialam_a_Wy_.html


Temat: Uwaga odliczenia podatkowe
Uwaga odliczenia podatkowe www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=108370&typ= wielodzietni.org/comments.php?DiscussionID=1163&page=1#Item_0 "Z omawianej ulgi (odliczeń na dzieci) mogą skorzystać osoby rozliczające się zarówno samodzielnie (PIT-36; PIT-37), jak i za pośrednictwem płatnika, tj. zakładu pracy (PIT-40) albo organu rentowego (PIT-40A). Przy czym warunkiem uwzględnienia przedmiotowej ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika - w terminie do 10 stycznia 2008 r. - oświadczenia, w którym: - stwierdzi, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi (określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); - wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie; - ... się u jednego płatnika, trzeba faktycznie mu przedstawić dokumenty juz teraz, jeśli sami, to w momencie składania PIT-u
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16714,74095466,74095466,Uwaga_odliczenia_podatkowe.html


Temat: Ulga na dzieci - TERMIN MIJA 10 stycznia !!!
Bez paniki!!! Z omawianej ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się zarówno samodzielnie (PIT-36; PIT-37), jak i za pośrednictwem płatnika, tj. zakładu pracy (PIT-40) albo organu rentowego (PIT-40A). Przy czym warunkiem uwzględnienia przedmiotowej ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika - w terminie do 10 stycznia 2008 r. - oświadczenia, w którym: - stwierdzi, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi (określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); - wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie; - wskaże kwotę przysługującego odliczenia (obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2-5 ww. ustawy). ***** Tak jest TYLKO jesli rozliczamy sie za posrednictwem zakladu pracy, jesli SAMI wypelniamy pita i niesiemy go do US w zabkach, to NIE...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,48555,74074057,74074057,Ulga_na_dzieci_TERMIN_MIJA_10_stycznia_.html


Temat: uwaga - ulga na dzieci - warunek?????
uwaga - ulga na dzieci - warunek????? www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=108370&typ=news Z omawianej ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się zarówno samodzielnie (PIT-36; PIT-37), jak i za pośrednictwem płatnika, tj. zakładu pracy (PIT-40) albo organu rentowego (PIT-40A). Przy czym warunkiem uwzględnienia przedmiotowej ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika - w terminie do 10 stycznia 2008 r. - oświadczenia, w którym: - stwierdzi, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi (określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); - wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie; -...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,74044998,74044998,uwaga_ulga_na_dzieci_warunek_.html


Temat: Podwyzszone KUP, 2 zaklady pracy...
19 września 2006 roku staliście się Państwo pracownikami nowo powołanego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest nowym płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od sób fizycznych posiadający inny numer identyfikacji podatkowej, który za okres od 19.09.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wystawił wszystkim pracownikom informacje o uzyskanym przychodzie i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT -11) Podatnik dokonując  rocznego rozliczenia z osiągniętego dochodu za 2006 roku ( jest to naczęściej w przypadku państwa formularz PIT-37)  na podstawie art. 22.ust 2 ustawy  o podatku dochodowy od osób fizycznych  z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jednolity  DZ.U.  z 2000 r. Nr.14 poz.176 z póź. zm.) ma prawo do odliczenia od uzyskanego przychodu kosztów uzyskania przychodu. Państwo dokunując rozliczenia  podatku za 2006 rok zaznaczacie w pozycji koszty uzyskania przychodu punkt dotyczący sytuacji- podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy , limit tych kosztów wynosi 1.840,00 zł. Jeżeli  dokonujecie rozliczenia na podstawie dwóch...
Źródło: topranking.pl/1853/podwyzszone,kup,2,zaklady,pracy.php


Temat: wynagrodzenie na podstawie wyroku sadowego
Gotfryd Smolik news:  No to IMHO "koledzy wyłożyli"...  Skoro podatek się należy - to otrzymując kwotę netto podatnik DOSTAŁ kwotę podatku. Został tylko zgodnie z przepisami obdarty na rzecz Skarbu przez płatnika... Ja tam też tylko "szarym podatnikiem" jestem, ale wymóg jest dość bezwzględny.  Tak BTW: chyba ci się zgadzają wyliczenia "oczekiwanej wartości" ? Oczekiwane wartości?  Nierozumiem jak wyliczono zasądzone kwoty, ale przymierzając do tego jak powninno się liczyć to wygląda to na brutto.  Tia... znaczy nie ma kart zegarowych :] Heh, jest inna oficjalna ewidencja czasu pracy (oceniona jako właściwa), która (jak ... że jeśli | + komornik zajął całą kwotę brutto to pracodawca nie odprowadza zaliczki na | + podatek dochodowy, więc musi to uczynić pracownik.  PODAJ GO ! w oparciu o ustawe o podatku dochodowym od osób fizycznych :-) Przepis to za dużo powiedziane, znalazłem interpretacje która brzmi mniej więcej tak Chodzi o to, że na podstawie art 31. ustawy z dn.26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych komornik nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. Nie jest do tego równierz zobowiązany zakład pracy gdyż w tym przypadku to nie on "faktycznie" wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy. Natomiast na podstawie art.12 ust.1 ww. ustawy: kwoty przekazane przez komornika podatnikowi stanowią tutaj przychody ze stosunku pracy, więc to podatnik musi zapłacić od nich podatek i ująć je w zeznaniu rocznym. Natomiast napewno nie płaci się podatku od odsetek nieterminowego wynagrodzenia ze stosunku pracy, ale to chyba wiadomo. pozdrawiam Alosza
Źródło: topranking.pl/1855/wynagrodzenie,na,podstawie,wyroku,sadowego.php


Temat: Ulgi podatkowe
z małżonkiem - na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci 2. przewidywane dochody współmałżonka ? dzieci *za 2001r będą mieściły się w niższej skali podatkowej i wyniosą .........................PLN 3. współmałżonek - dzieci* nie będą korzystali z możliwości obniżenia zaliczki na podatek dochodowy. 4. współmałżonek nie uzyskał i nie będzie uzyskiwał w roku podatkowym2001 żadnych przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,332141,332141,Ulgi_podatkowe.html


Temat: ulga podatkowa na dzieci - pilne!!!
www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=108370&typ=news Z omawianej ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się zarówno samodzielnie (PIT-36; PIT-37), jak i za pośrednictwem płatnika, tj. zakładu pracy (PIT-40) albo organu rentowego (PIT-40A). Przy czym warunkiem uwzględnienia przedmiotowej ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika - w terminie do 10 stycznia 2008 r. - oświadczenia, w którym: - stwierdzi, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi (określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); - wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie; - wskaże kwotę przysługującego odliczenia (obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2-5 ww. ustawy). czyli: żeby pracodawca mógł rozliczyć z podatku pracownika, ten musi złożyć oświadczenie PIT-12 w terminie do 10 stycznia, jeśli złoży również oświadczenie o ilości dzieci...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23528,74159268,74159268,ulga_podatkowa_na_dzieci_pilne_.html


Temat: koszty uzyskania przychodu
odesłanie do poprzednich wątków+przepisy UMOWA O PRACĘ Art. 22 ust. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy: 1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł, 2) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy, 3) miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr, 4) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku ... do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. UMOWA ZLECENIE Art. 22 ust. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,59459397,59459397,koszty_uzyskania_przychodu.html


Temat: Zabory wciąż nas dzielą
Do Olias - no nie do końca Może juz wystarczy tych prowincjonalnych legend - cała kraj pracuję na swoją stolicę, z tego co się orientuję 45% podatku z CIT idzie na województwo (sejmik, powiat, gminę) w którym zameldowany jest płatnik lub działa firma . Prywatne firmy i tu się, zdziwisz mają siedziby tam gdzie jest najtaniej sławetne Kożuszki - Parcele to znaczy gdzie dogodnie kształtują się podatki lokalne. W duże miasta wali jeszcze cudo wymysł janosikowe. Na domiar złego metropolie mają jeszcze inny problem np. w Warszawie zameldowanych jest 1.600 tyś ludzi a mieszka o milion więcej i mimo że żyją w mieście, korzystają z infrastruktury, leczą się, wysyłają dzieci do szkoły itp. ich podatki zasilają rodzinne przysłowiowe Koziegłowy. Co do Portów Lotniczych i PKP to jest co najmniej niedomówienie przeczytaj art. 17 poniższej ustawy. Poza tym od kiedy PKP płaci jakiekolwiek podatki. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2001 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Fragmenty) Art. 4. 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gminy są również: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości: a) 37,0% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonych w sposób określony w art. 10 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 89 ust. 1, b) 5,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych ... w wysokości: a) 6,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonych w sposób określony w art. 10 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 90, Art. 6 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi województwa są również: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości: a) 1,7 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze województwa, ustalonych w sposób określony w art. 10 ust. 3, b) 1,2 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę Art. 7. 1. ... dodatków równoważących wynosi dla: a) gmin - 5,92% udziału w ogólnej kwocie wpływów z podatków pośrednich stanowiących dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 91, b) powiatów - 0,98% udziału w ogólnej kwocie wpływów z podatków pośrednich stanowiących dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 91, c) województw - 0,64% udziału w ogólnej kwocie wpływów z podatków pośrednich stanowiących dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 91. Art. 11. 1. Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej posiada zakłady lub oddziały położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby podatnika, wówczas dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych jednostek, na których obszarze położone są te zakłady lub oddziały, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Jeżeli spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej mają siedzibę na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż siedziba spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, wówczas dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych jednostek samorządu
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,36819067,36819067,Zabory_wciaz_nas_dziela.html


Temat: renta socjalna.Ile można dorobić?
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy, wykonywania pracy na rzecz pracodawcy na podstawie: umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, wykonywania pracy w ... przychód uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód, z ... niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,12956372,12956372,renta_socjalna_Ile_mozna_dorobic_.html