The Silence Of The LaMs

Temat: kleszcze, ale o mnie tym razem
30% chorych, a zapalenie mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowi najcięższą postać - u 10%. Do głównych powikłań KZM (u 35-59% chorujących) zalicza się neurologiczne objawy ubytkowe, porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych. Szczególnie często występują zaniki mięśni pasa barkowego oraz uszkodzenie móżdżku. Nierzadko obserwuje się także objawy psychiczne: zaburzenia świadomości, koncentracji, snu, depresję. Rekonwalescencja trwa długo, objawy neurologiczne i zaburzenia psychiczne oraz zmniejszona wydolność fizyczna, osłabienie ustępują powoli. Około 2% przypadków środkowoeuropejskiego zapalenia mózgu kończy się zgonem chorego. W przypadku rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia przebieg choroby jest cięższy, a śmiertelność sięga...
Źródło: wyzlyteam.pl/Forum/viewtopic.php?t=961Temat: kulawizna
... błąkającego się po torebce stawowej małego fragmentu kości. I tak, po trzech miesiącach nerwów, bólu (u psa) i objawów paniki (u właścicielki) wreszcie wiem, o co chodzi, a pies może swobodnie...
Źródło: cattledog.pl/forum/viewtopic.php?t=1530


Temat: PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
• smoliste stolce • wstrząs • wszystkie z powyższych 21. Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są: • nasilone objawy dyzuretyczne • bezbolesny krwiomocz • oddawanie moczu w nocy • nietrzymanie moczu 22. Złamania podokostnowe typu ‟zielonej gałązki” charakterystyczne są ... 28. Pacjenta po amputacji kończyny dolnej należy układać w pozycji na brzuchu w celu: • wzmocnienia mięśni brzucha • ułatwienia odsysania treści z rany • zapobiegania przykurczowy kikuta • wzmocnienia obręczy barkowej 29. Zapobieganie rotacji kikuta uzyskujemy...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=11


Temat: Polineuropatia z przyczyn uzaleznieniaalkoholowego
Polineuropatie to grupa schorzeń, w której dochodzi do powolnej postępującej degeneracji nerwów obwodowych. prawie zawsze powodem tego jest uszkodzenie genu. Przy czym znacznie bardziej upośledzone są włókna nerwów ruchowych odpowiedzialnych za sterowanie ruchami niż przekazujące wrażenia (dotyku, bólu, temperatury) włókna czuciowe. CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY Wspólne dla wszystkich form polineuropatii jest to, że najpierw pojawia się zanik mięśni stóp i związane jest z tym osłabienie. Następnie objawy rozszerzają się na podudzia, później na ręce i przedramiona, a najpóźniej na uda, chociaż do tych zaników może w ogóle nie dojść. Jest sprawą kontrowersyjną, czy istnieje forma, która rozpoczyna się w obrębie mięśni obręczy barkowej. Zaburzenia czuciowe nie są z reguły zbyt duże. Dotyczą jedynie tych części, które przykrywają skarpetki i rękawiczki. Istnieją także zaburzenia wegetatywne, takie jak ... We wszystkich formach mogą dodatkowo występować zaburzenia nerwów wzrokowych i źrenicy, zmiany w siatkówce oka, zaburzenia powonienia i słuchu, oraz lekkie objawy spastyczne w nogach. TEMPO ROZWOJU CHOROBY Porażenia i zaburzenia ... ZANIKU MIĘŚNI Podział rożnych form choroby nie Jest Jeszcze dotychczas jednoznacznie określony. Biorąc pod uwag? zmiany w nerwach obwodowych, można wyróżnić dwie główne formy: forma, w której przede wszystkim osłony włókien ... przerostową i nieprzerostową oraz. tzw. Postaci pomostowa. W postaci przerostowej Ch-M-T ulegają nadmiernemu pogrubieniu osłony włókien nerwowych nerwów ruchowych. Znacznie zwolniona jest szybkość przewodzenia impulsów nerwowych. Osłabienie i zanik rozpoczynają się ... zachowanych szybkość przewodzenia impulsów jest prawidłowa. Pierwsze objawy dotyczące mięśni stop i mięśni strzałkowych, często także zaatakowany jest mięsień trójgłowy łydki. W neuropatii Dejerine'a-Sottasa obserwuje się wyraźnie przegrubienie nerwów obwodowych z powodu bardzo nasilonych procesów regeneracyjnych. Szybkość przewodnika impulsów nerwowych jest bardzo poważnie ograniczona. Choroba Refsuma - to zmiany w nerwach obwodowych, móżdżku, siatkówce oka spowodowane brakiem określonego białka, zaburzeniami przemiany materii. ... ponieważ wiele innych przyczyn /np. alkoholizm, cukrzyca/ mogą. również prowadzić do schorzeń nerwów obwodowych. istotne są także badania dalszych członków rodziny, by stwierdzić Jak choroba jest dziedziczona. Badania obejmuje z reguły także elektromiogram /EMG/. W dalszej kolejności za pomocą elektroneuirografii określa się prędkość przewodzenia nerwów. W niektórych przypadkach dla potwierdzenia diagnozy konieczne jest pobranie przy miejscowym znieczuleniu, małego wycinka nerwu (bjopsja nerwu) i zbadanie go pod mikroskopem. Ten wycinek pobiera się z nervus suralis, małego nerwu skóry po zewnętrznej stronie podudzia. Bjopsja nerwu jest szczególnie ważna wtedy, gdy należy wykluczyć zapalenie. DZIEDZICZENIE Polineuropatie warunkowane są dziedzicznie. Choroba często występuje rodzinnie, ale u poszczególnych członków rodziny można zaobserwować bardzo różny stopień nasilenia objawów chorobowych. PORADNICTWO GENETYCZNE W przypadku porad udzielanych rodzicom chorych dzieci, samym chorym...
Źródło: skir11.nethit.pl/viewtopic.php?t=216


Temat: KLESZCZE i inne ...- artykuł archiwalny
z rodziny Togaviridae, zaliczany dawniej do grupy arbowirusów. W Europie występują dwa podtypy tego wirusa: zachodni, wywołujący środkowoeuropejskie zapalenie mózgu, oraz wschodni - bardziej wirulentny i częściej powodujący śmiertelny przebieg choroby, wywołujący rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu .. W warunkach naturalnych głównym przenosicielem i rezerwuarem wirusów Flavi są kleszcze Wraz ze śliną zakażonego kleszcza wirus przedostaje się do organizmu gospodarza, którym przypadkowo może ... wszystkich regionach. Rocznie rozpoznaje się około 250 zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, co stanowi 1/3 wszystkich zapaleń mózgu. Od 1993 roku liczba zgłoszonych zachorowań pokaźnie wzrosła w porównaniu ... neurologiczne. Śmiertelność w wyniku KZM wynosi 1-2%. W przypadkach klinicznie objawowych KZM ma najczęściej przebieg dwufazowy. Pierwsza faza trwa od 1 do 8 dni i odpowiada wiremii. Obserwuje się objawy grypopodobne: ... stadium choroby, związane z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Tę fazę obserwuje się u około 10-30% pacjentów, którzy przebyli stadium grypopodobne. Najczęstszą i zarazem najlżejszą postać kliniczną stanowi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, występujące w 60% przypadków. Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych rozpoznaje się u 30% chorych, a zapalenie mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowi najcięższą postać - u 10%. Do głównych powikłań KZM (u 35-59% chorujących) zalicza się neurologiczne objawy ubytkowe, porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych. Szczególnie często występują zaniki mięśni pasa barkowego oraz uszkodzenie móżdżku. Nierzadko obserwuje się także objawy psychiczne: zaburzenia świadomości, koncentracji, snu, depresję. Rekonwalescencja trwa długo, objawy neurologiczne ustępują powoli. Około 2% przypadków środkowoeuropejskiego zapalenia mózgu kończy się zgonem chorego. W przypadku rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia przebieg choroby jest cięższy,...
Źródło: forum.posokowiec.cal.pl/viewtopic.php?t=126